Tarihçe - Sosyal Hizmet Bölümü
Tarihçe

 

  • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olup, ek kontenjanla kayıt yaptıran 60 öğrenci ile 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenime başlamıştır.
  • Sosyal Hizmet bölümü lisans programına, Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına göre eşit ağırlık puan türü ve merkezi yerleştirme sistemiyle öğrenci almaktadır.
  • Eğitim süresi dört yıl olan bölümün eğitim dili Türkçedir.
  • Sosyal hizmet; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir.
  • Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem kuramlarından yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder.
  • Sosyal hizmet alanında lisans ve sonraki yıllarda lisansüstü eğitim programları ile sosyal hizmet disiplininin bilimsel bilgi üretimine ve sosyal hizmet politikalarına katkı sağlamak ve bu alanda  mesleki beceriler kazanmış, donanımlı sosyal hizmet profesyonelleri ve öğretim üyeleri yetiştirmektir.
  • Sosyal çalışmacı/ sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin kuramlardan yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek elemanıdır.
  • Sosyal hizmet eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sosyal çalışmacı unvanını alan bireyler, kurum ve kuruluşlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı unvanı ile istihdam edilmektedirler. Bazı kuruluşlarda idari görevler de üstlenebilmektedirler.